2. del Menstruationssmerter – virker Osteopati?

Menstruationssmerter - osteopati - osteodanmark
Hypotesen er dannet i tidligere afsnit, hvor både den neurologiske komponent er koblet igennem den viscerosomatiske kobling der findes mellem vores organer og CNS. At dette vil kunne give et "hyperaktivt" segment, som følge af øget stimuli fra et organ, i dette tilfælde livmoderen i menstruationsfasen. At dette vil sende sensorisk signal ind, via splanchnic nerver, som er et led fra vores sympatiske nervesystem til vores organer. De kan altså både afgive efferent signal (ud), men også afferent signal ind "The splanchnic nerves have been structured to provide both sensory and motor fibers" (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549856/). Derudover er de hormonelle forhold også diskuteret, hvor inflammation indgår i menstruationsfasen. Dette indebærer tilstedeværelsen af prostaglandin, der har vasomotoriske funktioner og bliver systemisk, hvilket delvist kan forklare nogle af de mange symptomer, der opleves under menstruation. Samtidig observeres et fald i østrogen niveauer op til menstruation, hvilket også har en systemisk indvirkning. Dette diskuteres som en potentielt betydningsfuld faktor i forhold til præmenstruelt syndrom (PMS).

Der er taget udgangspunkt i 5 RCT studier. 
Studiernes karakteristika: 
Studierne omfattede kvindelige deltagere, der var blevet klinisk diagnosticeret med primær dysmenoré af en læge eller praktiserende læge. Forskningen blev udført på tværs af flere geografiske steder, herunder Italien, USA, Australien, Spanien og Tyskland. Alle studier, der blev inkluderet i analysen, var randomiserede kontrollerede forsøg. Alle deltagere i studierne blev undersøgt eller behandlet af en osteopatisk læge (DO-praktiserende) (Yosri et al., 2022).

Population i de inkluderede studier: 
For at være berettiget til inklusion skulle kvindelige patienter opfylde følgende kriterier: være mindst 14 år gamle og have fået en diagnose af primær dysmenoré fra deres læge, praktiserende læge eller gynækolog. Deltagernes aldersgruppe var mellem 18 og 48 år, med en gennemsnitsalder på 30.5 år. I studierne var populationens størrelse mellem 20-60 deltagere. Det samlede antal deltagere i de inkluderede studier er (n=158).

Intervention
Alle interventioner blev udført af Osteopat. Interventionerne varierede og bestod af forskellige teknikker, alle kendt inden for det osteopatiske område. Det spændte fra Muscle Energy Techniques, Soft tissue techniques, High-Velocity Low Amplitude, viscerale teknikker og i en kombination. Antallet af Osteopatiske sessioner varierede, og antallet af sessioner spændte fra 3 til 6. 

Resultater fra individuelle studier
Zecchillo et al. indsamlede NRS- og QoL-data fra den første til den tredje menstruationscyklus for at etablere en baseline. Fra den fjerde menstruationscyklus blev patienter behandlet fem gange og evalueret i løbet af de første fem dage af deres femte menstruation. Patienter, der modtog OMT, viste betydelige forbedringer på alle resultater, herunder en reduktion i gennemsnitlig menstruationssmerter fra 5.35 ± 0.28 til 1.98 ± 0.24 (p=0.001). De fandt også forbedring i QoL fysiske score fra 31.35 ± 1.70 til 49.56 ± 1.92 (p=0.001) og mental score fra 38.36 ± 1.16 til 52.04 ± 0.94 (p=0.001). Kontrolgruppen modtog en falsk behandling og viste ingen forbedringer.

Molins-Cubero et al. sammenlignede Greater Pelvic Maneuver teknik, med en falsk behandling. Interventionsgruppen viste betydelig forbedring i selvopfattet lændesmerter (p=0.003) og mekanosensitivitet i begge SIJ'er (p=0.001). Sammenligningen mellem grupperne viste en nedgang i smerteopfattelse (p=0.004) og en stigning i tryksmerter i begge SIJ'er (højre side p=0.001, venstre side p=0.001). Serotoninniveauer viste intergruppeforskelle (p=0.045).

Boesler et al. sammenlignede OMT med ingen behandling for lændesmerter under menstruation. OMT reducerede EMG-aktiviteten betydeligt, med en gennemsnitlig reduktion på 25.60 ± 16.93 mV/2cm (før OMT 140.20 ± 45.25, efter OMT 103.10 ± 36.69). 9 ud af 10 forsøgspersoner havde reduceret EMG-aktivitet efter OMT sammenlignet med kun 5 efter 10 minutters hvile. OMT eliminerede også spontan aktivitet hos alle forsøgspersoner, der oplevede menstruationssmerter.

Schwerla et al. sammenlignede OMT-behandling med en kontrolgruppe uden behandling. Smerteintensiteten faldt markant i OMT-gruppen (4.6 til 1.9 på NRS), men ikke i kontrolgruppen (4.2 til 4.1), med en gennemsnitlig forskel på 2.6 (p=.0005). Varigheden af smerten faldt også markant i OMT-gruppen (4.5 til 2.2 dage) sammenlignet med en stigning i kontrolgruppen (4.6 til 4.8 dage), med en gennemsnitlig forskel på 2.5 dage (p=.0005). OMT-gruppen viste en betydelig forbedring i den fysiske komponentscore (44.2 til 49.9) sammenlignet med kontrolgruppen (49.1 til 48.8), med en gennemsnitlig forskel på 6.2 (p=.015), men ingen betydelig forskel i den mentale komponentscore. NSAID-brug faldt med 75% i OMT-gruppen (fra 2000 mg til 480 mg), men steg i kontrolgruppen (fra 1400 mg til 1800 mg).

Pirritano et al. sammenlignede en OMT-interventionsgruppe med en kontrolgruppe uden behandling. OMT reducerede signifikant smertescore (p=.000) i interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Indenfor-forsøgseffekter var signifikante (p=.000) ved sammenligning af den sidste cyklus med baselinescoren. Mellem-forsøgseffekter påvirkede signifikant smertescore (p=.001) sammenlignet med baseline. Den eksperimentelle gruppe tog mindre medicin, mens kontrolgruppen tog mere.

Samlet set viser disse studier, at osteopati signifikant kan forbedre kvinderes menstruationssmerter og livskvalitet. Patienter, der modtog Osteopatisk behandling, viste betydelige forbedringer på alle resultater, herunder en reduktion i gennemsnitlig menstruationssmerter samt en stigning i fysiske og mentale livskvalitetsscorer, sammenlignet med kontrolgrupper, der ikke modtog nogen behandling eller modtog en falsk behandling. OMT reducerede også elektromyografi (EMG) aktivitet og eliminerede spontant muskelspændinger hos forsøgspersoner, der oplevede menstruationssmerter. Derudover nedsatte Osteopatisk behandling også smerteintensitet og varighed, forbedrede fysiske og mentale komponentscorer samt reducerede brugen af NSAID i forhold til kontrolgrupper.

Kig ind på https://osteodanmark.dk/mavesmerter/ og se mere, samt book tid efter dit behov. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *