Få professionel osteopatisk behandling hos OsteoDanmark

Hvad er osteopatisk behandling?

Osteopatisk behandling har i mange år været en anerkendt og udbredt behandlingsform rundt om i verden.

Hvad er osteopati?

Osteopati kan tilgås som primær behandling, men kan også være en supplerende behandling, hvori man vil blive undersøgt og behandlet ud fra de fund osteopaten gør sig.
I Danmark kan man få tilskud fra Sygeforsikring Danmark til Osteopatisk behandling

Hvad laver en osteopat?

Osteopatisk behandling udføres ud fra den hollistiske tankegang.
Det vil sige, at en osteopat spørger ind til skaden eller symptomet, hvorefter man snakker om hvad der er sket, konteksten som vedkommende er i, da skaden skete og efterfølgende samt andre underliggende systemiske symptomer. Det kan være alt fra hormonel påvirkning, forhøjet blodtryk etc. i relation til symptomer.

Fra de første dage på studiet bliver osteopater trænet til at se ud over dine symptomer for at forstå, hvorfor dine symptomer opstår, hvad der kan være årsagen til dine symptomer.

Uddannede osteopater

Som en del af den osteopatiske uddannelsen modtager man særlig undervisning i bevægeapparatet og kroppens indbyrdes forbundne systemer af nerver, muskler, knogler samt organer og hormoner og samspillet og påvirkningen herimellem. Ved at kombinere denne viden med de seneste fremskridt inden for sundhedsvæsenet, vil man kunne give en bred og faglig undersøgelse og behandlingstilgang. På denne måde sikrer du at få den bedste og mest professionelle hjælp til dine smerter.

Ved at fokusere på forebyggelse og tune ind på, hvordan en patients livsstil og miljø kan påvirke deres velbefindende, vil man kunne finde en vedligeholdende faktor, som skal sikre at symptom holdes nede eller helt forsvinder. Osteopater stræber efter at hjælpe deres patienter med at fjerne årsagen til symptomet – og ikke kun fri folk for symptomer.

OsteoDanmark yder osteopatisk behandling, hvor vi har fokus på de vigtigste elementer

 • Mennesket er én dynamisk funktionel enhed
 • Kroppen besidder selvregulerende mekanismer, der er selvhelende i natur
 • Struktur og funktion er gensidigt forbundne på alle niveauer
 • Når blod og lymfevæv flyder frit, kan vævene udføre deres fysiologiske funktioner uden modstand

Hvordan foregår en osteopatisk behandling?

Osteopater kan identificere flere typer dysfunktioner i kroppen og behandle dem ved at bruge specifikke typer teknikker såsom mobilisering og manipulation til at behandle visse aspekter af kroppen. Akronymet TART hjælper klinikere med at finde somatiske dysfunktioner, som kan relateres til en viscero-somatisk refleks og et hyperaktivt segment. Ved at finde TART og dermed det hyperaktive segment, kan man begynde at søge efter årsagen, det der skaber det hyperaktive segment.

Få osteopatisk behandling hos OsteoDanmark

Book en tid GRATIS SCREENING

Fysioterapi i Aalborg hos OsteoDanmark Aalborg

Fysioterapi er også muligt hos OsteoDanmark Aalborg.

Vores fysioterapeuter hos OsteoDanmark Aalborg er uddannede fysioterapeuter med flere års klinisk erfaring.   

Herudover vil de fysioterapeuter du møder hos OsteoDanmark, typisk allerede være i gang med at uddanne sig til Osteopat. Så de vil have den indgangsvinkel og det syn på dig, som vil tage udgangspunkt i dig og hele din problematik.

Som tillæg til vores tilbud om fysioterapi, vil vores fysioterapeuter have anden videreuddannelse indenfor:

 • Idrætsfysioterapi
 • Mulligan
 • McKenzie

Fysioterapi er især godt til at ”genvinde” den tabte funktion, efter at have været immobiliseret eller sat ud. Det kan dels være grundet et akut opstået problem, ligeså vel som et post operativt problem. Fysioterapi kan via guidning i øvelser og bevægelse være med til at du, aktivt i forbindelse med træning, af personligt udvalgte øvelser, gøre at du lærer og genvinder dit gamle funktionsniveau.
Så har du motivationen til at træne og ønsker at forebygge eller optimere, blive stærkere eller mere udholdende, så vil vi kunne hjælpe dig med at sammensætte et program og en lægge en plan. Så vil du få privat fysioterapisk træning.

Det kan være indenfor: 

 • Nakke
 • Skulder
 • Ryg
 • Hofte
 • Knæ
 • Ankel
 • Løb 

Fysioterapi er et godt redskab, til træning og optimering, om hvad end det er løbekapacitet, smerter i forbindelse med løb / sport / idræt eller en akut opstået skadesproblematik. 

Målsætning og planlægning er vigtig. Målsætningen sætter klienten og planlægningen foregår sammen med en privat fysioterapeut, som vil kunne sætte realistiske og gennemtænkte mål.

I takt med at vi leverer ydelser uden for den offentlige sygesikring, da vi ikke ønsker at være begrænset af tiden vi bruger med den enkelte, stiller dette i langt større grad krav til vores egne evner og videre uddannelse. Det skal kunne mærkes hos klienten, at de er i fokus og det at være til fysioterapeut hos OsteoDanmark er gennemgående og professionelt.

Fysioterapi og Osteopati kan kobles og der er et godt samarbejde internt i klinikken.

Vi har samarbejdspartnere, så vi altid vil kunne opfylde klientens behov og ikke mindst hjælpe til, at du altid vil komme helt i mål. 

Når du har en tid hos os, går vi meget op i faglighed og grundighed. Med det menes der at der vil blive kigget på alt mellem nakke og bækken, for at se om der kan ligge restriktioner eller andet som kan være årsagen til dine smerter. 

Dette kan være igennem kranio sakral osteopati. Hos os vil du kunne få kranio sakral terapi i Aalborg. Kranio sakral terapeut

Kranio sakral (kst) kan bruges i mange tilfælde. Fra den akutte, hvor der har været et traume direkte til hovedet. Det kan også være i tilfælde af klienter som har haft en “burn out”, hvor de er bukket under for stress.

Hvad er kranio sakral terapi? Det er en vurdering af dit mest fundamentale system, nemlig kranie og dets relation til hjernen. Alt neurologisk sensorisk- og motorisk sker fra hjernen, hvorefter det sendes fra eller til periferien. Her vil forstyrrelse omkring kranie, i tilfælde af akut traume mod hovede kunne påvirke ens sensibilitet eller motorik. Man kan opleve at blive hypersensitiv eller få en ubalance i sit kranielle system, hvorpå symptomer kan være: 

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Synsforstyrrelser
 • Udmattelse
 • Irritabilitet
 • Angst
 • Søvnforstyrrelse
 • Besvær med at koncentrere sig
 • Øget glemsomhed
 • Øget følsomhed for støj

Har man i tillæg gener i ryg, en arm eller hofte i samme ombæring, er det her vigtigt at få undersøgt ens kranielle system.

kranio sakral massage kst behandling kranio sakral behandling hvad er forskellen på kranio sakral og osteopati