Hvad er osteopatisk behandling?

Osteopatisk behandling udføres af det hele menneske ud fra den hollistiske tankegang. 

Fra de første dage på studiet bliver osteopater trænet til at se ud over dine symptomer for at forstå, hvorfor dine symptomer opstår, hvad der kan være årsagen til dine symptomer.

Som en del af den osteopatiske uddannelsen modtager man særlig undervisning i bevægeapparatet og kroppens indbyrdes forbundne systemer af nerver, muskler, knogler samt organer og hormoner og samspillet og påvirkningen herimellem. Ved at kombinere denne viden med de seneste fremskridt inden for sundhedsvæsenet, vil man kunne give en bred og faglig undersøgelse og behandlingstilgang. 

Ved at fokusere på forebyggelse og tune ind på, hvordan en patients livsstil og miljø kan påvirke deres velbefindende, vil man kunne finde en vedligeholdende faktor, som skal sikre at symptom holdes nede eller helt forsvinder. Osteopater stræber efter at hjælpe deres patienter med at fjerne årsagen til symptomet – og ikke kun fri folk for symptomer.

Fysioterapi i Aalborg hos OsteoDanmark Aalborg

Fysioterapi er også muligt hos OsteoDanmark Aalborg.

Vores fysioterapeuter hos OsteoDanmark Aalborg er uddannede fysioterapeuter med flere års klinisk erfaring.   

Herudover vil de fysioterapeuter du møder hos OsteoDanmark, typisk allerede være i gang med at uddanne sig til Osteopat. Så de vil have den indgangsvinkel og det syn på dig, som vil tage udgangspunkt i dig og hele din problematik.

Som tillæg til vores tilbud om fysioterapi, vil vores fysioterapeuter have anden videreuddannelse indenfor:

  • Idrætsfysioterapi
  • Mulligan
  • McKenzie

Fysioterapi er især godt til at ”genvinde” den tabte funktion, efter at have været immobiliseret eller sat ud. Det kan dels være grundet et akut opstået problem, ligeså vel som et post operativt problem. Fysioterapi kan via guidning i øvelser og bevægelse være med til at du, aktivt i forbindelse med træning, af personligt udvalgte øvelser, gøre at du lærer og genvinder dit gamle funktionsniveau.
Så har du motivationen til at træne og ønsker at forebygge eller optimere, blive stærkere eller mere udholdende, så vil vi kunne hjælpe dig med at sammensætte et program og en lægge en plan. Så vil du få privat fysioterapisk træning.

Det kan være indenfor: 

  • Nakke
  • Skulder
  • Ryg
  • Hofte
  • Knæ
  • Ankel
  • Løb 

Fysioterapi er et godt redskab, til træning og optimering, om hvad end det er løbekapacitet, smerter i forbindelse med løb / sport / idræt eller en akut opstået skadesproblematik. 

Målsætning og planlægning er vigtig. Målsætningen sætter klienten og planlægningen foregår sammen med en privat fysioterapeut, som vil kunne sætte realistiske og gennemtænkte mål.

I takt med at vi leverer ydelser uden for den offentlige sygesikring, da vi ikke ønsker at være begrænset af tiden vi bruger med den enkelte, stiller dette i langt større grad krav til vores egne evner og videre uddannelse. Det skal kunne mærkes hos klienten, at de er i fokus og det at være til fysioterapeut hos OsteoDanmark er gennemgående og professionelt.

Fysioterapi og Osteopati kan kobles og der er et godt samarbejde internt i klinikken.

Vi har samarbejdspartnere, så vi altid vil kunne opfylde klientens behov og ikke mindst hjælpe til, at du altid vil komme helt i mål.