Temporomandibulær dysfunktion (TMD), Kæbeledsdysfunktion

Problemer med kæbeleddet ses hos 10% af den danske befolkning, og er den hyppigste årsag til kroniske orofaciale smerter, som er ubehag relateret til mund, kæbe og ansigt. 

Årsag 

Kæbeleddet er et komplekst led, som ved åbning laver en rullebevægelse efterfulgt af et glid, og ved lukning den omvendte rækkefølge. Forstyrrelser i denne bevægelse kan skyldes flere ting, fx traume til kæben, stress relateret kæbesmerter, muskulær ubalance, kæbeledsdysfunktion, akut discuslåsning i kæbeleddet, holdning, stress eller problemer andre steder i kroppens systemer.

Da årsagerne dermed både kan komme lokalt fra selve kæbeleddet, men også fra andre steder i kroppen, vurderer vi derfor altid hele kroppen, for at kunne finde den primære årsag til problemet, og på baggrund af dette, designe den bedste behandlingsstrategi.

Symptomer på TMD  

Patienter med TMD kan have mange forskellige symptomer, men nogle af de hyppigst forekommende er kæbesmerter, kæbeproblemer, smerter i selve kæbeleddet, samt tilhørende muskulatur, kliklyde, nedsat bevægelighed eller låsningstilfælde, hovedpine, svimmelhed og tinnitus.

Osteopatisk screener vi kæbeleddet for dysfunktion ud fra 6 punkter, hvor 2 ud af 6 skal være til stede, for at vi mistænker TMD 

  • Nedsat bevægelighed ved åbning (skal minimum kunne gabe over 3 fingre) 
  • Kliklyde 
  • Forstyrrelse rotation-translation bevægelse 
  • Deviation af kæbe ved åbning og lukning. 
  • Ulige midtlinje ved vurdering af tandstilling/bid. 
  • Øget tonus af kæberelateret muskulatur (spændt muskulatur) 

Osteopatisk behandling af kæbesmerter vil fører til lindring af ondt i kæben og finde årsagen til hvad der giver kæbeledsdysfunktion.